Chế phẩm nhà Queenfarm

04/09/2021

Cây muốn khỏe, hoa muốn đẹp trước hết các bác cứ dưỡng cây cho em trước.
Ngắt nụ khi cây còn bé ,bón phân hữu cơ để giúp cây khỏe mạnh, bật mầm, không hại cây..sau đó muốn cho cây ra hoa bao nhiêu thì ra nha các bác.Mà không sợ cây bị yếu hay cằn ạ.
Cứ tin dùng chế phẩm nhà #Queenfarm bao nhiêu mầm tòi ra hết, mầm mập chắc khỏe nhờ bộ đôi humic đậu tương và humic chuối.